Tag Archives: tin mới 16 dự án lớn hà nội

Không dừng 16 dự án ở Hà Nội

Không dừng 16 dự án ở Hà Nội Không dừng 16 dự án ở Hà Nội

Liên quan đến nhữn thông tin về việc dừng dự án được đăng công khai trên website của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, ông Nam cho rằng có thể đó là thông tin miệng của một cán bộ nào đấy. Ông cũng cho rằng, ngay cả những thông tin đăng trên ...