Tag Archives: đá 4×6 chất lượng

Đá 4×6

Đá 4x6 Đá 4x6

Độ ẩm: 0.2 - 0.3%. Độ hút nước: 0.1 - 0.2%. Khối lượng thể tích xốp không lèn chặt: 1270 - 1380 Kg/cm3. Khối lượng thể tích xốp lèn chặt: 1420 - 1460 Kg/cm3. Khối lượng thể tích: 2.72 - 2.74 g/cm3. Khối lượng riêng: 2.71 - 2.74 g/cm3. Độ nén dập trong xi lanh: ...