Tag Archives: chất lượng nồi áp suất

Nồi áp xuất

Nồi áp xuất Nồi áp xuất

Nồi áp suất có 2 van an toàn xả áp thấp và cao, cùng 1 van hạn chế áp suất. Van hạn chế áp suất được lắp vào ống thoát hơi, cần xả áp suất trước khi mở nắp nồi. Trong trường hợp van hạn chế áp suất bị tắc, 2 van an toàn sẽ ...