Tag Archives: căn hộ hiện đại

Căn hộ thông minh xâm nhập Việt Nam

Căn hộ thông minh xâm nhập Việt Nam Căn hộ thông minh xâm nhập Việt Nam

Tại Hội thảo, Tập đoàn TE và đối tác là công ty Quang Dũng QD.TEK cũng đã giới thiệu các giải pháp truyền dẫn và quản lý tiên tiến nhất như quản lý đấu nối quang mật độ cao thế hệ mới (NGF), Hệ thống quản lý thông minh hạ tầng vật lý Quareo, Quản ...