Tag Archives: cách chọn gương chất lượng

Gương soi

Gương soi Gương soi

Cấu tạo của gương - Gương là mảnh thuỷ tinh được tráng vật liệu phản chiếu ở mặt sau, để khi ánh sáng đập vào, nó không bị hấp thụ mà được phản chiếu trở lại. - Ánh sáng phản chiếu theo một góc bằng với góc mà nó đập vào gương nhưng theo hướng ngược lại. ...