Tag Archives: báo giá sơn tự phẳng

Sơn tự phẳng

Sơn tự phẳng Sơn tự phẳng

Lưu ý: Đối với sơn tự phẳng sẽ có độ dày tối thiểu là 1.5 do vậy giá thành sẽ cao hơn so với sơn phủ thông thường. Việc thi công sơn tự phẳng yêu cầu độ phẳng tuyệt đối nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu đổ bê tông cũng cần có dộ phẳng ...