Đá 4×6

Đá 4x6

Độ ẩm: 0.2 – 0.3%. Độ hút nước: 0.1 – 0.2%. Khối lượng thể tích xốp không lèn chặt: 1270 – 1380 Kg/cm3. Khối lượng thể tích xốp lèn chặt: 1420 – 1460 Kg/cm3. Khối lượng thể tích: 2.72 – 2.74 g/cm3. Khối lượng riêng: 2.71 – 2.74 g/cm3. Độ nén dập trong xi lanh: 7.2 – 9.0%. Độ mài mòn trong tang quay: 13 – 14.5%. Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn: 0.2 – 0.4%. Hàm lượng hạt phong hóa và mềm yếu: 0%. Hàm lượng hạt thoi dẹt: 0 – 7.4%.
Đá 4x6
Loại đá có kích cỡ từ 40x60mm (hoặc 50x70mm). Sản phẩm dùng làm đường, móng nhà xưởng, công trình để có lực chịu nén cao.

Nội dung cùng danh mục